صفر تا صد بیماری ایدز HIV را بدانید

مطالب مربوط به برچسب: "اعتیاد به کار"

درمان اعتیاد به کار درمان اعتیاد به کار
بی شک تا به حال افراد بسیاری را دیده اید که زمان زیادی را صرف کار کردن کرده و کمتر می توانند به خود و یا کارهای شخصی شان رسیدگی کنند . این افراد تنها دغدغه زندگی شان کار بوده و به دیگر مسائل زندگ... [بیشتر...]

اعتیاد به کار چیست اعتیاد به کار چیست
بی شک تا به حال افراد زیادی را دیده اید که در کار خود غرق شده و بیش از حد معقول خود را مشغول به کار کردن کرده اند ؛ آیا تنها این افراد پر کار هستند ؟ چه تفاوتی بین افراد پرکار و معتاد به کار وجود... [بیشتر...]