ترس

مطالب مربوط به برچسب: "ترس"

باید ها و نباید ها در کنترل ترس کودکان باید ها و نباید ها در کنترل ترس کودکان
ترس ، یکی از واکنشی های طبیعی است که در برخورد با مشکلات و خطرات به سراغ انسان می آید . همچنان می توان گفت ترس یکی از نشانه های اضطراب است که عامل اصلی آن اضطراب های درونی است ؛ در نتیج... [بیشتر...]