مهارت های زندگی

راه های کاهش وزن

ممکن است بارها روی ترازو رفته باشید و هر بار که وزن خود را می بینید به این فکر می کنید که وقتش رسیده که وزن خود را کم کنید، شما تنها نیستید و امروزه همه به دنبال راهی برا...

بهبود کیفیت زندگی

از زمان ارسطو که از فلاسفه بزرگ یونان است، کیفیت زندگی مورد بررسی قرار می گرفت و او معتقد بود (کیفیت زندگی به معنای زندگی خوب و شاد است)، این مبحث که زندگی خوب و با ...

خودکنترلی

بعضی از افراد از نداشتن برنامه منظم و پیگیر و سستی اراده و ضعف در خود کنترلی در برابر لذت های آنی و مضر زودگذر رنج می برند، خود کنترلی مهارتی یادگرفتنی است و برای رس...

سرد شدن رابطه دوستی

دوستان به روش های مختلفی از هم حمایت می کنند، برای مثال سوپ درست کردن هنگام مریضی، کلمات آرامش بخش یا حواس پرتی پس از یک روز بد. با این حال، دوستی های قوی مبتنی بر حمایت ...

طرحواره تایید جویی

همه ما گاهی اوقات ممکن است از پذیرش و تایید اطرافیان خود برای کارهایی که انجام می دهیم لذت ببریم. اما در صورتی که تایید دیگران برای شما خیلی مهم بوده و بر تصمیمات مهم زند...

شخصیت entp

تیپ ENTP یا مناظره کننده فردی است با ویژگی های شخصیتی برونگرا، شهودی، متفکر و آینده نگر که جسور بوده و عموما خلاق هستند. این افراد ایده ها را با چابکی ذهنی زیادی بازسازی ...

انتقاد سازنده

یکی از راه های کسب آگاهی نسبت به خود، تعامل با دیگران است، در این تعامل با دیگران عیوب و نقایص هر فردی برای خودش و دیگران آشکار می شود. اگر خود فرد متوجه عیوب و اشتباهات ...

شخصیت enfp

تیپ شخصیتی ENFP یکی از 16 تیپ مختلف است که توسط شاخص مایرز-بریگز تعیین می شود، این حروف مخفف ویژگی های شخصیت برونگرایی، شهودی بودن، احساساتی و ادراکی بودن است. افراد با ا...

طرحواره شکست

طرحواره ها ساختارهای ذهنی هستند که بر احساسات، افکار و رفتارهای شما تاثیر می گذارند. آن ها الگو های رفتاری هستند که مشروط به تجربیات، اخلاقیات و یادگیری شما هستند. طرحوار...

شخصیت estp

یکی از تیپ های شخصیتی تست معروف mbti، شخصیت estp است که به آن کارآفرین نیز می گویند. این افراد شخصیتی برونگرا، آینده نگر، مشاهده گر و متفکر هستند. آن ها تمایل دارند پرانر...