کنترل خشم

مطالب مربوط به برچسب: "کنترل خشم"

چه کسانی در کنترل خشم موفق ترند چه کسانی در کنترل خشم موفق ترند
کنترل خشم یک مهارت است. افراد بسیاری هستند که در این مهارت عاجز و ناتوانند و یا شاید نمی خواهند این کار را انجام دهند. موفقیت افراد در کنترل خشم به تسلط بر احساسات درونی و ذهن بستگی دارد. شاید... [بیشتر...]

پیشگیری از گرایش به خشونت پیشگیری از گرایش به خشونت
بسیار سخت است که فردی پرخاشگر را هنگامی که کودکی بی گناه بوده تصور کرده و با حال وی مقایسه کنیم ، آیا خشونت از زمانی که افراد در این دنیا چشم باز می کنند وجود داشته ؟ آیا خشونت اکتسابی است ؟ چگون... [بیشتر...]

پرخاشگری در کودکان پرخاشگری در کودکان
با وجود اضطراب و استرس موجود در خانواده های امروزی و در دسترس بودن تکنولوژی برای کودکان، پرخاشگری کودکان یکی از مشکلات امروزی بوده که خانواده ها با آن دست و پنجه نرم کرده و کنترل کودکان از دست آن... [بیشتر...]

چگونه خشم را کنترل کنیم چگونه خشم را کنترل کنیم
آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که در جمعی خانوادگی ، دوستانه و یا محل کار خونسردی خود را از دست بدهید و رفتاری پرخاشگرانه نشان دهید ؟ آیا مدیریت خشم برای شما دشوار است ؟ عصبانی بودن برای شما... [بیشتر...]