خشونت

مطالب مربوط به برچسب: "خشونت"

علت علاقه به رابطه جنسی خشن علت علاقه به رابطه جنسی خشن
رابطه جنسی میان زوجین به شرط این که با رعایت اصول انجام گیرد می تواند بسیار لذت بخش و ارضا کننده باشد. یکی از مهمترین اصولی که در روابط جنسی مطرح می شوند، توجه به علایق و سلیقه شریک جنسی در حین ر... [بیشتر...]

پیشگیری از گرایش به خشونت پیشگیری از گرایش به خشونت
بسیار سخت است که فردی پرخاشگر را هنگامی که کودکی بی گناه بوده تصور کرده و با حال وی مقایسه کنیم ، آیا خشونت از زمانی که افراد در این دنیا چشم باز می کنند وجود داشته ؟ آیا خشونت اکتسابی است ؟ چگون... [بیشتر...]