پارانوئید

مطالب مربوط به برچسب: "پارانوئید"

درمان پارانوئید درمان پارانوئید
اختلال شخصیت پارانوئید یکی از اختلالات دسته A است که ویژگی بارز این دسته افکار و رفتار عجیب و غریب است، افراد با بیماری پارانویا به طور دائم به دیگران بی اعتماد بوده و احساس سوءظن به آن ها دارند،... [بیشتر...]

بیماری اختلال شخصیت پارانوئید چیست بیماری اختلال شخصیت پارانوئید چیست
حتما تا به حال با افرادی برخورد داشته اید که به همه چیز و همه کس شک داشته و اعتماد ندارند و یا افرادی که به دیگران سوءظن زده و پیش داوری نا به جا در ذهن خود ایجاد می کنند. بسیاری از این افراد دار... [بیشتر...]