قرص افسردگی

مطالب مربوط به برچسب: "قرص افسردگی"

داروی آسنترا یا زولوفت یا سرترالین داروی آسنترا یا زولوفت یا سرترالین
افسردگی و برخی دیگر از اختلالات روانی با خطر های بسیاری از جمله خودکشی همراه هستند. بنابراین برای جلوگیری از پیامد های رفتاری مخرب در افرادی که از افسردگی، پانیک یا غیره رنج می برند؛ معمولا روانپ... [بیشتر...]

قرص های افسردگی قرص های افسردگی
یکی از روش های رایج برای درمان افسردگی استفاده از دارو و قرص می باشد که به دلیل شیوع این اختلال قرص های بسیار مختلفی برای آن وجود داشته که نحوه عملکرد آن ها و عوارضی که به همراه دارند متفاوت است ... [بیشتر...]