دارو های اعصاب و روان

مطالب مربوط به برچسب: "دارو های اعصاب و روان"

اعتیاد یا احتیاج به داروهای اعصاب و روان اعتیاد یا احتیاج به داروهای اعصاب و روان
شاید تا به حال دیده باشید که برخی از مردم به این دلیل که می ترسند به قرص هایی که روانپزشکان تجویز می کنند ، اعتیاد پیدا کنند سال ها درد و رنج را تحمل می کنند ولی سمت این داروها نمی روند و به... [بیشتر...]

داروی آسنترا یا زولوفت یا سرترالین داروی آسنترا یا زولوفت یا سرترالین
افسردگی و برخی دیگر از اختلالات روانی با خطر های بسیاری از جمله خودکشی همراه هستند. بنابراین برای جلوگیری از پیامد های رفتاری مخرب در افرادی که از افسردگی، پانیک یا غیره رنج می برند؛ معمولا روانپ... [بیشتر...]