فرسودگی شغلی

مطالب مربوط به برچسب: "فرسودگی شغلی"

استرس شغلی استرس شغلی
استرس شغلی را چقدر میشناسید؟ استرس شغلی چندین معنای مختلف دارد، یک معنی این است که شما به عنوان یک شخصی که قرار است به تازگی وارد شغل شوید، استرس زیادی دارید و این استرس به قدری روی شما تاثیر می ... [بیشتر...]

فشار شغلی و تاثیرات آن فشار شغلی و تاثیرات آن
بی شک تمامی افراد فشار شغلی که ناشی از کار بوده را تحمل کرده و آن را گذرانده اند . فشار شغلی ناشی از استرس در کار بوده که به عوامل مختلفی نیز بستگی دارد . فشار کاری در زندگی فرد بسیار تاثیرگذار ب... [بیشتر...]

شما دچار فرسودگی شغلی شده اید شما دچار فرسودگی شغلی شده اید
شاید تا به حال این جمله معروف را شنیده باشید که هر چیزی حد و حدودی دارد ، این جمله نشان دهنده این می باشد که در انجام هیچ کاری نباید زیاده روی کرده و از حد آن بگذرید . آیا کار کردن نیز حد و حدودی... [بیشتر...]