پیشگیری از اعتیاد

پیشگیری از اعتیاد بهتر از درمان است

تا به حال شنیده اید که اغلب افراد می گویند مراقب فرزندان خود در دوران نوجوانی باشید ، این مسئله چرا در بیان مردم جامعه باب شده است ؟ مگر افراد در نوجوانی و یا جوانی چه کا...

صفحات: 1