2 تا 7 سالگی

کودک یا بچه کانگورو ؟

کودکان بسیاری هستند که مانند بچه کانگورو به مادران خود چسبیده اند و نمی توان آن ها را از مادرشان جدا کرد . اما این وابستگی از کجا سرچشمه دارد ؟ آیا تمامی کودکان این گونه ...

سندرم داون و چرایی آن ؟

شاید تا به حال کودکانی را متفاوت از کودکان دیگر دیده باشید یا حتی ممکن است تا به حال نام سندرم داون به گوشتان خورده باشد ! اما آیا از سندرم داون اطلاعاتی نیز دارید ؟ آیا ...

مراقب پینوکیو شدن فرزندان خود باشید

طبق تحقیقات انجام شده 96% تا 98% کودکان ظاهرا از دروغگویی خوششان نمی آید اما 96% آن ها به پدر و مادر خود دروغ می گویند . رفتار والدین در برخورد با کودکانی که زود شروع به ...

صفحات: 1