مشاوره تحصیلی و انگیزشی

راه قبولی در تیزهوشان چیست ؟

برخی از دانش آموزان هستند که در ابتدای ورود به مدرسه اهداف های کوتاه مدت و یا بلند مدتی در سر دارند ، از اهداف کوتاه مدت این دانش آموزان می توان به قبولی در تیزهوشان اشار...

نکاتی در مورد انتخاب رشته نهم به دهم

یکی از اصلی ترین و مهم ترین مراحل زندگی هر فردی ، انتخاب رشته دبیرستان او است که باید به آن توجه زیادی شود . انتخاب رشته نهم به دهم علاوه بر اینکه مسیر موفقیت سه ساله دبی...

صفحات: 1