مشاوره روانشناسی مصاحب

آخرین مقالات

اختلالات خلقی

اختلالات خلقی، مانند افسردگی و اختلال دوقطبی، افراد را از نظر عاطفی تحت تاثیر قرار می دهند. اگر افسردگی دارید، ممکن است مدام احساس غمگینی کنید. شما هم...

نحوه برخورد با والدین خودشیفته

چه یک فرد تشخیص اختلال شخصیت خودشیفته داشته باشد یا فقط چند ویژگی خودشیفتگی داشته باشد، این ویژگی ها می توانند بر روابط مهم زندگی او تاثیر بگذارند. هم...

رواندرمانی اگزیستانسیال چیست

درمان اگزیستانسیال نوعی روان درمانی (گفتار درمانی) است که افراد را تشویق می کند تا در صورت احساس گمگشتگی، ناامیدی یا بیگانگی، از اراده آزاد خود برای ا...

نادرترین تیپ های شخصیتی

شاخص نوع مایرز-بریگز (MBTI) یک ابزار ارزیابی شخصیت بر اساس نظریه های کارل یونگ است. یونگ معتقد بود که چهار ویژگی اصلی و 16 ترکیب شخصیتی وجود دارد و یک...

غذا خوردن احساسی چیست

وقتی در پاسخ به احساسات غذا می خورید، به آن غذا خوردن احساسی می گویند. همه گاهی این کار را می کنند. بدن ما برای زنده ماندن به غذا نیاز دارد. منطقی است...

باور های غلط در مورد بیش فعالی

با وجود اینکه پیشرفت های زیادی صورت گرفته است، باورهای غلط در مورد بیش فعالی همچنان پابرجاست. تنبل، نداشتن اراده، احمق، درهم و برهم، بی توجه یا ADHD ی...

افسردگی پس از فارغ التحصیلی

افسردگی پس از فارغ التحصیلی برای برخی افراد زمانی که از دبیرستان یا دانشگاه فارغ التحصیل می شوند رخ می دهد. دلایل آن عبارتند از استرس مالی، تغییر در ر...