پیشگیری از اعتیاد

سیگار کشیدن نوجوانان

سیگار معضل بزرگی است اما سیگار کشیدن نوجوانان موضوعی بسیار خطرساز و البته غم انگیز است! اینکه سن سیگار کشیدن به سمت خردسالی کشیده شده است دلایل مختلفی دارد اما آنچه جلوی ...

پیشگیری از اعتیاد بهتر از درمان است

تا به حال شنیده اید که اغلب افراد می گویند مراقب فرزندان خود در دوران نوجوانی باشید ، این مسئله چرا در بیان مردم جامعه باب شده است ؟ مگر افراد در نوجوانی و یا جوانی چه کا...

اعتیاد به داروهای اعصاب و روان

شاید تا به حال دیده باشید که برخی از مردم به این دلیل که می ترسند به قرص هایی که روانپزشکان تجویز می کنند ، اعتیاد پیدا کنند سال ها درد و رنج را تحمل می کنند ولی سمت ...

صفحات: 1