اعتیاد به مواد مخدر

قرص LSD را بهتر بشناسیم

قرص ال اس دی ( LSD ) امروزه مواد مخدری بسیاری در بازار وجود دارد که متاسفانه افراد از آن استفاده می کنند . شاید تا به حال برخی از افراد حتی نام اغلب مواد م...

تاثیرات مصرف گل ماری جوانا

بی شک افراد معتادی را دیده اید که پیش از آنکه مواد مصرف کنند ، بر این باور بودند که معتاد نخواهند شد و تنها به صورت تفریحی مواد مصرف می کنند . همین افراد نیز مانند دیگران...

به طور افراطی از فرد معتاد حمایت نکنید

در یک خانواده تمامی افراد وظیفه دارند در هنگام مشکلات به یکدیگر کمک کرده و حامی یکدیگر باشند . عضو یک خانواده بودن یعنی اینکه در هنگام مشکلات تنها نیستید و در عوض خودتان ...

تاثیر اعتیاد به مواد مخدر

آیا کسانی که مواد مصرف می کنند از تاثیرات آن خبر دارند ؟ می دانید که پس از مصرف مواد مخدر چه بر سر بدنتان می آید ؟ تا به حال پس از مصرف مواد مخدر به بدن خود فکر کرده اید ...

دلایل اعتیاد به مواد مخدر

امروزه اعتیاد به یک مشکل جهانی تبدیل شده است و می توان گفت یکی از جدی ترین مشکلات جامعه امروزی محسوب می شود . با وجود تلاش های دولت و دیگر ارگان ها در مسئله کنترل اع...

صفحات: 1