اعتیاد جنسی

دلایل اعتیاد به رابطه جنسی

از مهم ترین و اساسی ترین نیاز های انسان نیاز جنسی است، این نیاز تا حد زیادی مانند نیاز به غذا ، آب ، خواب و غیره است. در دوران بلوغ و نوجوانی با تغییرات جسمی و روحی ...

اعتیاد به سکس

آیا اعتیاد تنها مختص به مواد مخدر است ، آیا می دانید چه چیزهایی اعتیاد آور هستند ، رابطه جنسی کنترل شده چیست ، آیا ممکن است افراد به رابطه جنسی نیز اعتیاد پیدا کنند ، نحو...

صفحات: 1