اعتیاد جنسی

اعتیاد به پورن

پورنوگرافی همیشه بحث برانگیز بوده است و برخی از مردم به آن علاقه ای ندارند و برخی عمیقا از آن آزرده می شوند. دیگران گهگاه و دیگران به طور منظم از آن استفاده می کنند. همه ...

دلایل اعتیاد به رابطه جنسی

از مهم ترین و اساسی ترین نیاز های انسان نیاز جنسی است، این نیاز تا حد زیادی مانند نیاز به غذا ، آب ، خواب و غیره است. در دوران بلوغ و نوجوانی با تغییرات جسمی و روحی ...

اعتیاد به سکس

آیا اعتیاد تنها مختص به مواد مخدر است ، آیا می دانید چه چیزهایی اعتیاد آور هستند ، رابطه جنسی کنترل شده چیست ، آیا ممکن است افراد به رابطه جنسی نیز اعتیاد پیدا کنند ، نحو...

صفحات: 1