اعتیاد به فضای مجازی

اعتیاد به گوشی

اعتیاد به گوشی این روزها پیر و جوان نمی شناسد! افراد در هر سن و سالی ممکن است به این مشکل دچار شوند. بررسی ها نشان داده است که اعتیاد به گوشی به اندازه اعتیاد به مواد مخد...

انواع اعتیاد به اینترنت

امروزه شاهد کم شدن ارتباطات خانوادگی و رفت و آمدها هستیم ، دیگر افراد مانند گذشته صله رحم را به جا نمی آورند . آیا می دانید دلیل این موضوع چیست ؟ چرا ارتباط افراد با یکدی...

کنترل استفاده از فضای مجازی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری های روز دنیا ، اینترنت و استفاده از آن جایگاه مهمی در زندگی هر فرد دارد . به طوریکه افراد حتی ساعتی از وقت خود را صرف استفاده از اینترن...

صفحات: 1