اعتیاد به فضای مجازی

انواع اعتیاد به اینترنت

امروزه شاهد کم شدن ارتباطات خانوادگی و رفت و آمدها هستیم ، دیگر افراد مانند گذشته صله رحم را به جا نمی آورند . آیا می دانید دلیل این موضوع چیست ؟ چرا ارتباط افراد با یکدی...

کنترل استفاده از فضای مجازی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری های روز دنیا ، اینترنت و استفاده از آن جایگاه مهمی در زندگی هر فرد دارد . به طوریکه افراد حتی ساعتی از وقت خود را صرف استفاده از اینترن...

صفحات: 1