اخبار استخدامی

تجربیات مصاحبه های استخدامی

امروزه برای قبولی در برخی رشته های موجود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور گرفته تا موقعیت های استخدامی در سازمان های دولتی مثل آموزش و پرورش، شرکت های خصوصی دانش بنیان...

صفر تا صد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

استخدام در وزارت آموزش و پرورش یکی از بهترین موقعیت ها برای افرادی است که در حال جستجو برای پیدا کردن یک شغل می باشند. در سال های اخیر، وزارت آموزش و پرورش برای تامین نیر...

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره راهی است که شما را به حرفه ای شدن نزدیک می کند! در این سازمان اصلی هدف دفاع از حقوق روانشناسان است. پروسه ثبت نام در سازمان نظام ...

صفحات: 1