فرزند پروری

صمیمیت بین خواهر و برادر

رابطه و صمیمیت بین خواهر و برادر ها اهمیت بسیار مهم در ابعاد مختلف زندگی دارد، در حالی که بسیاری از دوستی ها می آیند و می روند، شما با خواهر و برادرتان تا همیشه ارتباط دا...

سوگ در کودکان

سوگ حالت اندوه و ناراحتی شدید در واکنش به از دست دادن شخص یا شی محبوب است. فقدان حضور عزیزان و مرگ آن ها تاثیرات بسیار عمیقی را بر روح و روان انسان بر جای می گذارد. کودکا...

تاثیر تولد فرزند دوم

والدینی که یک فرزند دارند همیشه خودشان را سرزنش می کنند، بخاطر اینکه فرزند اول تنها می ماند اما با توجه اینکه تربیت و بزرگ کردن فرزندان وظیفه ای سنگین و پر هزینه ای ...

لجبازی بین فرزندان یک خانواده

دعوا و لجبازی بین خواهران و برادارن امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است، همانطور که دعوای گهکاه بین مادر و پدر طبیعی است، اما گاهی این لجبازی ها زیاد بوده و منجر به تنش و کلاف...

ترتیب تولد

از دیر باز ترتیب تولد که در واقع به ترتیب به دنیا آمدن خواهران و برادران گفته می شود، مورد توجه افراد بوده و بسیاری به بررسی این مسئله و ارتباط آن با شخصیت و نوع رفتار اف...

سبک های فرزند پروری

منظور از سبک فرزند پروری این است که والدین ما چطوری با ما ارتباط برقرار می کنند، چقدر با ما صمیمی و به ما نزدیک هستند، چه دیدی نسبت به فرزندانشون دارند، چطور با ما برخورد...

نقش پدر در تربیت کودک

معمولا در اکثر خانواده به نقش مادر در تربیت فرزند اهمیت بیشتری داده می شود و همین باعث می شود تا نقش پدر در تربیت کودک نادیده گرفته شود. بسیاری از خانواده ها از پدر به عن...

عزت نفس کودکان

عزت نفس کودک میزان ارزش و باوری است که یک کودک نسبت به خود دارد. به همین دلیل است که عزت نفس کودکان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده...

جدا خوابیدن کودک

والدین فرزندانی مستقل، با اعتماد به نفس و عزت نفس بالا، با مسئولیت و قانونمند می خواهند که توان کنترل استرس های زندگی و مراقبت از خود را داشته باشند و به ع...

بهانه گیری کودکان

در بسیاری از مواقع کودکان به دلیل ناتوانی در ابراز احساسات شروع به بهانه گیری می کنند. این کار می تواند آستانه صبر والدین را کاهش داده و منجر به پرخاشگری آن ها شود. که هم...