فرزند پروری

مدفوع سبز در نوزاد

یکی از راه های آسانی که به مادران کمک می کند تا اگر فرزندشان مشکلی دارد و یا بیمار است متوجه شوند رنگ مدفوع می باشد. بیماری های بسیاری روی رنگ مدفوع اثر می گذارند و کمک م...

ورزش کودکان

ورزش فقط برای بزرگسالان نیست، ورزش کودکان نیز اهمیت زیادی دارد و سبب رشد صحیح بدن کودکان می شود. کمتر پدر و مادری هستند که از فواید ورزش کودکان بی اطلاع باشند اما موضوع ا...

راه های تنظیم خواب کودک

همانگونه که همه ی ما می دانیم، دوران کودکی از جمله ایامی است که کودک رشد قابل توجهی دارد. یکی از عوامل مهم در رشد کودک خواب و استراحت کافی و مناسب می باشد. منتهی با توجه ...

لوس شدن کودکان

در دورهمی ها و مهمانی ها، همواره کودکانی وجود دارند که رفتارهای آنان به گونه ای خواهد بود که ما به آن ها صفت لوس و ننر خواهیم داد. این صفت ممکن است برای هر فرد معنای...

نحوه رفتار با نوجوان

نحوه درست رفتار با نوجوان، یعنی با او رفیق بودن اما نه به معنی اینکه، هر کار که دوست دارد، انجام دهد، اما ما چیزی نگوییم! روش های غر زدن، داد زدن، تنبیه کردن و ... منسوخ ...

مزایا و معایب خیال پردازی کودکان

دوران کودکی از جمله دوران شیرینی برای هر انسانی است که در آن هیچگونه محدودیت و غیر ممکنی وجود ندارد. کودکان در این دوره افکاری افسانه ای را در سر می پرورانند که نشان دهند...

روش های درست تنبیه کودک

تنبیه کودکان به دو بخش مثبت و منفی تقسیم می شود. برخی از روش های تنبیه کودک مناسب است و برخی دیگر اشتباه بوده و شرایط را بدتر می کند. تنبیه کودک توسط مادر و پدر ...

اهمیت دوستیابی کودکان

همواره ارتباط انسان با دوست هایش در برهه های مختلف زندگی، تاثیر به سزایی در رفتار، شخصیت و در نهایت سرنوشت او دارد. در سنین کودکی که کودک اقدام به گزینش دوستان خود می کند...

اعتماد به نفس کودکان

اعتماد به نفس باعث می شود که فرد در انجام امورات و زندگی به خود اطمینان داشته باشد. اعتماد به نفس در تمام سنین یک امر ضروری می باشد که به افراد کمک می کند تا کارها را به ...

جایزه دادن به کودک

فطرت انسان ها به گونه ای است که در هر شرایطی، از تشویق شدن و پاداش گرفتن خشنود می شوند. البته این از خصلت انسان است که همواره به دنبال تایید شدن می باشد. ادامه دادن اعمال...

صفحات: 1 2 3 4