فرزند پروری

تاثیر دعوای پدر و مادر بر کودکان

دعوای والدین امری عادی است و همه مردم دعوا می کنند و این واقعیت زندگی است. والدین می توانند بر سر خیلی چیزها دعوا کنند. از چیزهای کوچکی مانند اینکه چه کانال تلویزیونی را ...

اختلاف سنی با فرزندان

در گذشته فاصله سنی کمتری بین والدین و فرزندان وجود داشت. با این حال به نظر می رسد که این اختلاف سن امروز افزایش یافته است. اگرچه این افزایش ممکن است مزایایی داشته باشد، ا...

مراحل رشد کودک

آیا در خانواده خود فرزند دارید؟ در هر خانه ای، کودک مرکز توجه است. هیچ چیز به اندازه وجود یک نوزاد زندگی را سرزنده نمی کند. کودک برای رشد خود نیاز به مراقبت مناسب دارد و ...

تنفر داشتن از فرزند

بیشتر زنان از زمان لقاح، تولد تا والد شدن با فرزندان خود ارتباط برقرار می کنند. اما برخی از مادران برای تطبیق دادن خود تلاش می کنند و از مادر شدن می ترسند. آیا از نظر انس...

دعوای کودکان

گاهی بچه ها دعوا می کنند. این بخشی طبیعی از رشد آن ها است. با این حال فقط به این دلیل که مشاجره طبیعی است به این معنی نیست که باید با آن زندگی کنید. همچنین رقابت خواهر و ...

تاثیر تلویزیون بر یادگیری کودکان

بچه ها در دنیایی بزرگ می شوند که صفحه نمایش مانند تلویزیون در همه جا وجود دارد، بنابراین قابل درک است که والدین، مراقبان و معلمان پاسخ های قطعی به این سوال می خواهند که آ...

مادر کنترلگر و زورگو

داشتن حس خودمختاری و کنترل برای سلامتی و رفاه ما ضروری است. با این حال در دو دهه اخیر، کاهش نگران کننده ای در احساس کنترل در بین دانشجویان وجود داشته است. آنها معتقدند زن...

کودک درونگرا و برونگرا

واژه های «درونگرا» و «برونگرا» اغلب در توصیف افراد زیاد استفاده می شوند و اغلب به اشتباه به این معنی است که فردی خجالتی یا برون‌گرا است. ماهی...

جلوگیری از دعوای کودکان

فرزندپروری با فراز و نشیب های زیادی همراه است. طبیعی است که بخواهید بهترین تصمیم را برای فرزندتان بگیرید، اما چگونه می دانید چه چیزی درست است؟ دعوای کودکان با همسالان و خ...

جلوگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان

نوجوانان به جای تهدید به تنبیه طولانی مدت، بیشتر با پاداش های مثبت کوتاه مدت برانگیخته می شوند. اما سیستم های مشروط نوجوانان، که اغلب نوجوانان را ملزم می کنند تا از 10 قا...