تربیت جنسی

احتلام تا چه سنی ادامه دارد

هر فردی در طول زندگی خود بارها و بارها خواب های متفاوت می بیند. یکی از انواع خواب هایی که به خصوص در میان همه پسرها و گاها دختر ها مشترک است، خواب هایی با مضامین جنسی هست...

آموزش سکس به کودکان

یکی از چالش های بسیاری از والدین مسئله آموزش سکس به کودکان بوده که زمان و روش مناسب این آموزش را نمی دانند. بنابراین برخی از آن ها از این موضوع گذر کرده و هرگز به آن...

خود ارضایی در کودکان

خودارضایی به تحریک اندام جنسی خود برای لذت جنسی می نامند که در نوجوانی زیاد انجام می شود اما باید بدانید که کودکان هم می توانند خودارضایی کنند . خود ارضایی در کودکان ماهی...

صفحات: 1