روانشناسی نوجوان

تست افسردگی نوجوانان و کودکان

افسردگی نوعی اختلال خلقی است که با ورود غم و اندوه به تقریبا تمام جنبه های زندگی روزمره ماننده غذا خوردن، خوابیدن، بازی کردن، مدرسه و غیره خود را نشان می دهد. این اختلال ...

ویژگی کودکان تیزهوش

کودکانی که در آزمون های هوش نمره آن ها از 130 بالاتر باشند ، به عنوان کودک تیزهوش و یا کودک خلاق شناخته می شوند که ممکن است ویژگی های آن ها با هم متفاوت باشند یعنی هر کدا...

علائم بلوغ زودرس

بلوغ مرحله ای از رشد انسان می باشد زیرا باعث گذر از کودکی و رسیدن به بزرگسالی می شود ، این مرحله حساس بیشتر اشاره به تغییرات جسمانی در بدن کودکان دارد . گاهی این تغی...

بلوغ جنسی و جسمی چیست

دوران نوجوانی که بلوغ در آن اتفاق می افتد دوران حساسی است که پلی از کودکی به بزرگسالی است که کودک خود را برای ورود به بزرگسالی آماده می کند . بلوغ بیشتر اشاره به تغییرات ...

جا به جایی سن بلوغ

در این مقاله می خواهیم در مورد بلوغ که حساس ترین دوره زندگی هر فرد است که مرحله ای از رشد و تغییرات دختران و پسران هست توضیح دهیم . بلوغ شامل تغییرات جسمی و روانی...

سن بلوغ پسران و دختران

همانطور که می دانید بلوغ مرحله ای از کودکی به بزرگسالی است که نوجوانی نام دارد که یکی از مهم ترین و حساس ترین دوره های زندگی هر فرد است و بلوغ آشکار ترین تغییر و تحول این...

صفحات: 1