خودکشی

پیشگیری از خودکشی با شناخت روش های آن

یکی از انواع آسیب های اجتماعی و خانوادگی که بسیار بحث برانگیز نیز می باشد ، خودکشی است . خودکشی یعنی مرگ و پایان یافتن زندگی شخص به دست خودش ، گاه افرادی که اقدام به کشتن...

از دلایل خودکشی افراد چه می دانید ؟

از بیان سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) خودکشی امری آگاهانه و ارادی می باشد که فرد با انجام اقدامات مرگ بار دست به کشتن خود می زند . شاید تا به حال فکر می کردید که خود ک...

از راه های دردناک خودکشی جلوگیری کنیم

انسان هایی که از زندگی خسته شده اند و به خودکشی فکر می کنند . به روش هایی از خودکشی فکر می کنند که هم خیلی راحت و هم زودتر بتوانند جواب بگیرند و خودشان را خلاص کنند . گاه...

صفحات: 1