در انتخاب بازی به جنسیت کودکتان توجه کنین

همسر آزاری و پیامد های جبران ناپذیر آن

مشکلات همیشه در زندگی خانواده ها به خصوص زن و مرد بوده است ، اما گاهی این خشونت ها به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده و به آزار تبدیل خواهد شد . خشونت و سوء رفتار علیه زنان در...

غذا خوردن هم اختلال دارد !

آیا تا به حال شنیده بودید که غذا خوردن اختلال داشته باشد ؟ از اختلالات تغذیه چه می دانید ؟ آیا می دانید چه افرادی به اختلالات تغذیه مبتلا هستند ؟ از ویژگی های افرادی که ب...

صفحات: 1