خودکشی

کمک به فردی که قصد خودکشی دارد

در حال حاضر در سراسر دنیا اختلال روانی افسردگی بسیار شایع است و یکی از اثرات مخرب آن افکار خودکشی و حتی اقدام به آن در افراد افسرده است. این افراد احساس نا امیدی نسبت به ...

خودکشی بعد از شکست عشقی

حتما تا به حال خبرهای زیادی را با عنوان خودکشی بعد از شکست عشقی شنیده اید. شاید در باور بعضی ها این موضوع نگنجد اما متاسفانه آمار کسانی که بعد از عشقی نافرجام دست به خودک...

پیشگیری از خودکشی

یکی از انواع آسیب های اجتماعی و خانوادگی که بسیار بحث برانگیز نیز می باشد ، خودکشی است . خودکشی یعنی مرگ و پایان یافتن زندگی شخص به دست خودش ، گاه افرادی که اقدام به کشتن...

نشانه های خودکشی

آیا در بین نزدیکان یا دوستان شما افرادی وجود دارند که از خودکشی حرف بزنند ؟ آیا تا به حال افراد نا امیدی را دیده اید که از زندگی خسته شده باشند ؟ چگونه اطرافیان می توانند...

دلایل خودکشی

از بیان سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) خودکشی امری آگاهانه و ارادی می باشد که فرد با انجام اقدامات مرگ بار دست به کشتن خود می زند . شاید تا به حال فکر می کردید که خود ک...

شناخت راه های خودکشی برای جلوگیری از آن

افکار خودکشی در بسیاری از انسان های نا امید و شکست خورده به وجود می آید، برخی از آن ها افکار خود را با روش های مختلف خودکشی به اقدام تبدیل کرده و برخی در حد همان افکار آن...

صفحات: 1