اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت خودشیفته

حتما تا به حال با افرادی رو به شده اید که نگاه بالا به پایین داشته، کسی را جز خود قبول نداشتند و یا مدام حس حقارت و نادانی به شما انتقال داده اند. افرادی که به ظاهر اعتما...

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت نمایشی همانطور که از نامش پیدا است نوعی احساسات دمدمی و نمایشی است. که واقعیت را پنهان می کنند و تنها به منظور جلب توجه دیگران مورد استفاده قرار می گیرند. اف...

فروید کیست

حتما تا به حال نام فروید به گوشتان خورده است، زیگموند فروید Sigmund Freud، پدر روانکاوی بوده و تحول بسیار عظیمی در علم روانشناسی به واسطه نظریاتش در حوزه ضمیر ناخودآگاه، ...

شخصیت چیست

شما بار ها و بار ها از واژه شخصیت در جملات روزانه خود استفاده کرده و این عبارت را برای توصیف ویژگی های درونی خود به کار می برید. اما آیا واقعا می دانید شخصیت به چه معنا ا...

اختلال شخصیت مرزی چیست

اختلال شخصیت مرزی (Borderline personality disorder) که به آن اختلال شخصیت از نظر عاطفی ناپایدار نیز می گویند در دسته B اختلالات شخصیت قرار داشته که ویژگی اصلی آن ها نمایش...

درمان پارانوئید

اختلال شخصیت پارانوئید یکی از اختلالات دسته A است که ویژگی بارز این دسته افکار و رفتار عجیب و غریب است، افراد با بیماری پارانویا به طور دائم به دیگران بی اعتماد بوده و اح...

بیماری اختلال شخصیت پارانوئید چیست

حتما تا به حال با افرادی برخورد داشته اید که به همه چیز و همه کس شک داشته و اعتماد ندارند و یا افرادی که به دیگران سوءظن زده و پیش داوری نا به جا در ذهن خود ایجاد می کنند...

حسادت و حسودی چیست

شاید تا به حال ضرب المثل معروف " حسود ، هرگز نیاسود " را شنیده باشید، این ضرب المثل به این اشاره داشته که فرد حسود هیچ وقت آسوده نخواهد بود و عذاب بر خودش وارد ...

اختلالات شخصیتی دسته A و B و C

یکی از انواع اختلال های روانی ، اختلال های مربوط به شخصیت انسان است که بیشتر اشاره به رفتار های سرد و خشک افراد دارند که باعث ایجاد مشکل در روابط اجتماعی و زندگی روزمره&n...

صفحات: 1