اختلالات شخصیت

تفاوت اختلالات شخصیت و اختلال روانی

هیچ توافقی بین روانپزشکان حرفه ای در مورد چیستی بیماری روانی وجود ندارد. گاهی اوقات اصطلاح «اختلال شخصیت» به یک بیماری روانی اطلاق می شود و برعکس، اغلب تشخیص ...

ضمیر ناخودآگاه چیست

شاید برای شما تاحالا سوالاتی در مورد ناخودآگاه پیش آمده باشد، مثلا از چه چیزی تشکیل شده است؟ آیا می تواند روی افکار شما تاثیر بگذارد؟ چگونه افکار می توانند بر واقعیت تاثی...

اختلال شخصیت اجتنابی

اختلالات شخصیت در سه دسته قرار گرفته که دسته سوم یا کلاستر c شامل اختلالاتی است که با ترس و اضطراب همراه است. یکی از این اختلالات در دسته سوم اختلال شخصیت اجتنابی Avoidan...

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

اختلالات شخصیت دسته ای از اختلالات روانی بوده که در شخصیت افراد ریشه دارد و درمان آن ها سخت تر است. یکی از این اختلالات، اختلال شخصیت اسکیزوتایپال (Schizotypal personalit...

اختلال شخصیت اسکیزوئید

یکی از اختلالات شخصیت، بیماری اسکیزوئید است. اختلال شخصیت اسکیزوئید (SPD) یک بیماری مزمن و فراگیر است که با انزوای اجتماعی و احساس بی تفاوتی نسبت به افراد دیگر مشخص می شو...

اختلال شخصیت وابسته

انسان، احساس نياز به معاشرت صميمانه و همدلي و همراهي با ديگران دارد، از این رو تا حدودی به نزدیکانش وابستگی دارد، ولی مشکل زمانی آغاز می شود که این وابستگی حالتی بیمار گو...

کارل گوستاو یونگ

یکی از روان درمانگران و روانپزشکان اوایل قرن بیستم کارل گوستاو یونگ است که زمینه روانشناسی تحلیلی را ایجاد کرده است. او یکی از مهم ترین روانشناسان در طول تاریخ بوده که نظ...

روانشناسی شخصیت

چه چیزی باعث می شود افراد به طرق مختلف رفتار کنند؟ آیا ذات انسان ها خیر یا شر است؟ آیا رفتار انسان نتیجه عوامل محیطی یا طبیعت آن ها است؟ آیا انسان می تواند آزادانه دست به...

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

حتما تا به حال با افرادی برخورد داشتید که حقوق دیگران را زیر پا می گذارند، رفتار فریبکارانه و مجرمانه  در جهت منافع خود دارند، هر چند ظاهر بسیار گرم و صمیمی دارند و ...

اختلال شخصیت خودشیفته

حتما تا به حال با افرادی رو به شده اید که نگاه بالا به پایین داشته، کسی را جز خود قبول نداشتند و یا مدام حس حقارت و نادانی به شما انتقال داده اند. افرادی که به ظاهر اعتما...

صفحات: 1 2