اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت مرزی چیست

اختلال شخصیت مرزی (Borderline personality disorder) که به آن اختلال شخصیت از نظر عاطفی ناپایدار نیز می گویند در دسته B اختلالات شخصیت قرار داشته که ویژگی اصلی آن ها نمایش...

درمان پارانوئید

اختلال شخصیت پارانوئید یکی از اختلالات دسته A است که ویژگی بارز این دسته افکار و رفتار عجیب و غریب است، افراد با بیماری پارانویا به طور دائم به دیگران بی اعتماد بوده و اح...

بیماری اختلال شخصیت پارانوئید چیست

حتما تا به حال با افرادی برخورد داشته اید که به همه چیز و همه کس شک داشته و اعتماد ندارند و یا افرادی که به دیگران سوءظن زده و پیش داوری نا به جا در ذهن خود ایجاد می کنند...

حسادت و حسودی چیست

شاید تا به حال دیده باشید که آدم حسود تنها به خودش ضربه وارد می کند در واقع این ضرب المثل معروف " حسود ، هرگز نیاسود " گواه این مساله است . حس حسودی از کجا سرچش...

اختلالات شخصیتی دسته A و B و C

یکی از انواع اختلال های روانی ، اختلال های مربوط به شخصیت انسان است که بیشتر اشاره به رفتار های سرد و خشک افراد دارند که باعث ایجاد مشکل در روابط اجتماعی و زندگی روزمره&n...

صفحات: 1