اختلالات شخصیت

کارل گوستاو یونگ

یکی از روان درمانگران و روانپزشکان اوایل قرن بیستم کارل گوستاو یونگ است که زمینه روانشناسی تحلیلی را ایجاد کرده است. او یکی از مهم ترین روانشناسان در طول تاریخ بوده که نظ...

روانشناسی شخصیت

چه چیزی باعث می شود افراد به طرق مختلف رفتار کنند؟ آیا ذات انسان ها خیر یا شر است؟ آیا رفتار انسان نتیجه عوامل محیطی یا طبیعت آن ها است؟ آیا انسان می تواند آزادانه دست به...

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

حتما تا به حال با افرادی برخورد داشتید که حقوق دیگران را زیر پا می گذارند، رفتار فریبکارانه و مجرمانه  در جهت منافع خود دارند، هر چند ظاهر بسیار گرم و صمیمی دارند و ...

اختلال شخصیت خودشیفته

حتما تا به حال با افرادی رو به شده اید که نگاه بالا به پایین داشته، کسی را جز خود قبول نداشتند و یا مدام حس حقارت و نادانی به شما انتقال داده اند. افرادی که به ظاهر اعتما...

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت نمایشی همانطور که از نامش پیدا است نوعی احساسات دمدمی و نمایشی است. که واقعیت را پنهان می کنند و تنها به منظور جلب توجه دیگران مورد استفاده قرار می گیرند. اف...

فروید کیست

حتما تا به حال نام فروید به گوشتان خورده است، زیگموند فروید Sigmund Freud، پدر روانکاوی بوده و تحول بسیار عظیمی در علم روانشناسی به واسطه نظریاتش در حوزه ضمیر ناخودآگاه، ...

شخصیت چیست

شما بار ها و بار ها از واژه شخصیت در جملات روزانه خود استفاده کرده و این عبارت را برای توصیف ویژگی های درونی خود به کار می برید. اما آیا واقعا می دانید شخصیت به چه معنا ا...

اختلال شخصیت مرزی چیست

اختلال شخصیت مرزی (Borderline personality disorder) که به آن اختلال شخصیت از نظر عاطفی ناپایدار نیز می گویند در دسته B اختلالات شخصیت قرار داشته که ویژگی اصلی آن ها نمایش...

درمان پارانوئید

اختلال شخصیت پارانوئید یکی از اختلالات دسته A است که ویژگی بارز این دسته افکار و رفتار عجیب و غریب است، افراد با بیماری پارانویا به طور دائم به دیگران بی اعتماد بوده و اح...

بیماری اختلال شخصیت پارانوئید چیست

حتما تا به حال با افرادی برخورد داشته اید که به همه چیز و همه کس شک داشته و اعتماد ندارند و یا افرادی که به دیگران سوءظن زده و پیش داوری نا به جا در ذهن خود ایجاد می کنند...

صفحات: 1 2